← Vorige pagina
Palliatief Consulent (2)
12 oktober 2021


Werken als... Palliatief Consulent

Ik merk in de praktijk dat er veel onduidelijk is tussen de definities van palliatieve zorg en terminale zorg. Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten waarbij er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Dan kun je denken aan cliënten met een GGZ-achtergrond, maar ook cliënten met kanker, dementie, COPD of hartfalen. Als je praat over terminale zorg dan heb je het over cliënten die een levensverwachting hebben van drie maanden of minder. Bij deze vorm van zorg worden ziekteverschijnselen, zoals pijn, jeuk of benauwdheid, angst en depressie, zoveel als mogelijk tegengegaan.

Mijn doel als palliatief consulent is om de kwaliteit te verbeteren en te waarborgen van het palliatieve zorgproces. Dit doe ik door middel van advies, ondersteuning en coaching van zowel de cliënt als het zorgteam is alle actuele palliatieve zorgsituaties. Ik vind het belangrijk dat de cliënt centraal staat en dat de cliënt ook het uitgangspunt is. Palliatieve zorg is een weg bewandelen die niet van jou is.

Mijn werkzaamheden zijn heel divers en om een beter beeld te geven heb ik ze hieronder opgesomd:
 • Intake van de cliënt
 • Begeleiden van de cliënt
 • Multi Disciplinair Overleg (MDO) organiseren
 • Zorg monitoren
 • Maandelijks overzicht palliatief gemarkeerde cliënten ontvangen
 • Contact onderhouden met hoofdbehandelaar (huisarts, specialist of fysio etc.)
 • Ondersteunen van mantelzorgers
 • Begeleiden van de aandachtsvelders binnen Beter Thuis Wonen
 • Organiseren van scholingen gericht op de palliatieve/terminale zorg
 • Aansluiten bij palliatieve netwerken
 • Contacten onderhouden met andere (betrokken) disciplines binnen Beter Thuis Wonen
 • Kenbaar maken van aanwezigheid van een palliatief zorgconsulent binnen regio’s
 • Evaluaties met nabestaanden
 • Actief meedenken over palliatief zorgbeleid binnen Beter Thuis Wonen
 • Op peil houden van kennis omtrent palliatieve zorg
 • Kennis van de sociale kaart op peil houden
 • Volgen van actualiteiten binnen de sector zorg en welzijn
 • Contacten leggen en onderhouden met externen (wijkteams, vrijwilligersorganisaties, hospice etc.)
 • BIG-registratie bijhouden
 • Verschillende teams ondersteunen tijdens de palliatieve/terminale zorgDraait om mensen.

"Bij Beter Thuis Wonen ligt de focus op de mensen zelf,
op hun veerkracht en wat belangrijk is in hun leven,
zodat zij de regie in eigen handen houden.”

Edwin Beekman, Bestuurder


Lees onze Privacyverklaring